Stilovi/Styles

Većina dizajna za tetoviranje se može svrstati u nekoliko osnovnih stilova od kojih se neki mogu kombinovati. Najrašireniji su: Tribal, Celtic, Haida, Reallystic, Fantasy, Japanese, Traditional, New School i Biomechanical, i na ovoj stranici ćemo objasniti poreklo i značenje nekih od njih.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Most of tattoo designs can be classify in a few basic styles of which some may kombinovati. Najrašireniji are: Tribal, Celtic, Haida, Reallystic, Fantasy, Japanese, Traditional, New School and Biomechanical, and on this page we will explain the origin and meaning of some of them.

Tribal

Tribal ili neotribal je nastao od modernog crtanja tradicionalnih tetovaža plemena Iban i Kayan sa Bornea te se najčešće sastoji od apstraktnog skupa crnih šiljaka. Sve češće se ljubitelji plemenskih tetovaža vraćaju izvornim plemenskim stilovima sa Bornea, Novog Zelanda, Samoe, Tonge, Tahitija i ostalih delova Polinezije.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tribal or neotribal has emerged from modern drawing a traditional tattoo Iban tribe and the Kayan from Borneo and usually consists of a set of abstract black points. All the fans more often tribal tattoo plemenskim return to the original styles from Borneo, New Zealand, Samoa, Tonga, Tahitija and other parts of Polynesia.

Celtic

Keltski stil se od starih klesarija, rezbarija i dekoracija sa oružja prilagodio modernom tetoviranju. Često se koristi i kao dopuna prikazima ratnika, čarobnjaka te mitskih bića iz predanja starih evropskih plemena.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celtic style of the old Klesarija, carvings and ornaments with modern weapons customized tattoo. Often used as a supplement depicting warriors, wizards and mitskih creatures from the old European surrender to the tribe.

Haida

Ovaj stil potiče od Haida i Kwakiutl plemena američkih Indijanaca. Radi se o prikazima njihovih totema, slika i tetovaža koje su svojom popularnošću stekle status posebnog stila. Postoji još mnoštvo ornamentalnih stilova ništa manje vrednih ali previše retko korišćenih u tetoviranju da bi smo ih nabrajali. To je ogromno neistraženo područje koje čeka ljude u potrazi za retkim i neuobičajenim motivima za tetoviranje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

This style encourages the Haida and Kwakiutl tribe of American Indians. It is about presenting their totem, paintings and tattoo, which were popularnošću acquired the status of a special style. There is still a lot of styles ornamentalnih nothing less vrednih but too korišćenih line in the tattoo that we nabrajali. This is a hugely unexplored area that people waiting in line for searching and unusual motives for the tattoo.

Reallystic

Ovaj stil razumljivo imitira prirodu u maksimalnoj mogućoj meri. U izradi ovih tetovaža reprodukuju se fotografije članova porodice, kućnih ljubimaca, omiljenih životinja, muzičkih ili filmskih zvezda, motocikala, automobila ili drugih kultnih, manje kultnih i ličnih znamenitosti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

This style understandable imitates nature of the maximum possible extent. In the preparation of these tattoo reproducing the photos of family members, pets, favorite animals, music or film zvezda, motorcycles, cars or other kultnih, less kultnih and personal history.

Fantasy

Ovde se prikazuju idealizovane scene i likovi iz istorije, mitologije, religija i bajki svih naroda sveta. Vile, čarobnjaci, jednorozi, zmajevi, mitski ratnici, kraljevi i paganska božanstva tu se mešaju sa hrišćanskim, budističkim i drugim svecima, anđelima i demonima.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Here are showing poetical scenes and characters from history, mythology, religion and fairy tales of all nations the world. Villas, wizards, jednorozi, dragons, mythical warriors, kings and pagan gods that the mešaju with Christian, Buddhist and other saints, angels and devils.

Japanese

Nema ko nije video istetovirano telo jakuza, na slici ili na filmu. Njihov stil vekovima reciklira ikonografiju samuraja, zmajeva, riba i budističkih božanstava raširenih po svim raspoloživim površinama tela, od glave do pete u pravom smislu tih reči.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

No who is not a body istetovirano video jakuza, in the picture or on film. Their style vekovima reciklira ikonografiju samurai, dragon, fish and budističkih gods spread across all available surfaces body, from head to foot in the real sense, these say.

Biomechanical

Biomehanički stil nastao je pod uticajem SF ilustratora (H. R. Giger) i dekora iz filmova kao sto su "Alien" i "Star Trek" (Borg). Ljubitelji ovog stila tetoviraju likove vanzemaljaca, njihove tehnologije, arhitekture ili razrezotine u koži koje naizgled otkrivaju delove anatomije robota ili vanzemaljaca.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biomechanical style came under the influence of SF illustrators (HR Giger) and decor from movies such as "Alien " and "Star Trek " (Borg). Lovers of this style tetoviraju alien characters, their technology, architecture or razrezotine in the skin, which apparently reveal parts of anatomy robot or alien